Ozon

Ozon - trzyatomowa cząsteczka tlenu. Silny utleniacz, nietrwały i szybko ulegający rozkładowi, zwłaszcza pod wpływem temperatury lub substancji katalitycznych. Do celów medycznych wytwarzany jest czystego tlenu w wyniku wyładowań elektrycznych.

Wykorzystując naturalne właściwości ozonu, który:

Silne własności bakteriobójcze i grzybobójcze ozonu, głównie na beztlenowce, wynikają z bardzo wysokiego potencjału redukcyjnego - oksydacyjnego, niszczącego większość struktur enzymatycznych mikroorganizmów. Mechanizm działania ozonu na wirusy polega nie na destrukcji, jak przy bakteriach, lecz na ich dezaktywacji. Odbywa się to na zasadzie oksydacji powodującej dezaktywację receptorów wirtualnych, niezbędnych do tworzenia wiązania ze ścianką komórki, do której ma wniknąć. W ten sposób zostaje zablokowany mechanizm reprodukcji wirusów na poziomie pierwszej fazy inwazji komórkowej.

Innym, równie ważnym działaniem ozonu jest poprawa metabolizmu komórkowego przez zwiększenie dostarczania tlenu do tkanek, co przy braku możliwości magazynowania tlenu przez ustrój jest działaniem bardzo istotnym.

Rekomendowane przez Centrum Leczenia Ran

ozonella - oliwka ozonowana Olej lniany ozonowany - Ozonella len Rzetelna firma
Pozycjonowanie Warszawa