Przykłady technik zabiegowych i efekty

Ozonoterapia w naskórkowaniu ran oparzeniowych

Cel:
wyeliminowanie resztkowych pól ziarniny, pozostających po pokryciu rany oparzeniowej przeszczepami

Opis:
leczono 15 chorych z rozsianymi wśród pokrytej przeszczepami skóry ziarniny w ilości kilku do kilkunastu.

Zastosowano:
miejscowe przygotowanie podłoża sposobem tradycyjnym ozonowanie krwi żylnej sposobem autochemotransfuzji

Efekt:
po przeprowadzeniu do 15 cykli leczniczych, u siedmiu chorych nastąpiło pełne pokrycie naskórkiem ziarninujących ran bez interwencji chirurgicznej. U pięciu chorych wykonano jednorazowy, wolny przeszczep skóry pośredniej i stwierdzono pełne wygojenie. U dwóch chorych nastąpiło przyjęcie przeszczepów na niektórych polach ziarniny, pozostałe zagoiły się po powtórnym zabiegu.


Ozonoterapia w leczeniu objawów zakażonych ran chirurgicznych.

Cel:
wyeliminowanie objawów zakażenia ran chirurgicznych (pooperacyjnych), a w konsekwencji ustąpienie odczynu zapalnego i zagojenie rany

Opis:
zabiegom ozonoterapii poddano łącznie 79 osób w wieku od 18 do 87 lat. W grupie leczonych było 30 chorych z zakażonymi ranami po operacjach nowotworów, 10 po operacjach z powodów nienowotworowych, 6 z przewlekłymi ropnymi zmianami skóry, 8 z guzami nowotworowymi przed leczeniem, 14 z niegojącymi się owrzodzeniami, przetokami i rozpadlinami. U pozostałych 11 pacjentów zastosowano ozonoterapię jako zabezpieczenie przed wtórnym zakażeniem rany.

Zastosowanie:
zastosowano roztwór ozonu rozpylany na ranę w formie aerozolu, dzięki czemu uzyskano mechaniczne oczyszczenie rany i jej dobrą penetrację. Część ran przemywano strumieniem wody wysyconej ozonem przy użyciu drenów. Chorym nie podawano antybiotyków ani innych środków odkażających miejscowo. Zabiegi przeprowadzano codziennie przez 3 do 5 minut.

Efekt:
po zastosowaniu aerozolu wodno-ozonowego objawy zakażenia ustępowały po 2 do 3 zabiegach. Po 7 dniach ozonoterapii u wszystkich chorych stwierdzono całkowite ustąpienie odczynu zapalnego i całkowite oczyszczenie lub zagojenie rany.

Rekomendowane przez Centrum Leczenia Ran

ozonella - oliwka ozonowana Olej lniany ozonowany - Ozonella len Rzetelna firma
Pozycjonowanie Warszawa