Leczenie ran Ozonem w domu

Najprościej rzecz ujmując, ozonoterapia jest nowoczesną metodą leczenia mieszaniną tlenowo-ozonową. Wykorzystując naturalne właściwości ozonu leczymy pacjentów borykających się z problemami:

 • trudno gojących się ran
 • infekcji bakteryjnych
 • infekcji grzybiczych
 • odleżyn

Należy również wspomnieć o tym, że terapia ozonowa, w porównaniu z farmakoterapią jest terapią skuteczniejszą, pozostając ekonomiczną (po prostu tańszą), skracającą czas leczenia. 

ręka na krtani

Czym jest ozon

Ozon - trzyatomowa cząsteczka tlenu. Silny utleniacz, nietrwały i szybko ulegający rozkładowi, zwłaszcza pod wpływem temperatury lub substancji katalitycznych. Do celów medycznych wytwarzany jest czystego tlenu w wyniku wyładowań elektrycznych.

Wykorzystując naturalne właściwości ozonu, który:

 • ma bardzo silne własności bakteriobójcze i grzybobójcze
 • ma wysoką aktywność chemiczną
 • ma wybitne własności utleniające
 • jest bronią, na którą mikroorganizmy wykazują brak odporności
 • jest coraz szerzej wykorzystywany w medycynie, szczególnie w leczeniu chorych, u których stwierdza się całkowitą oporność bakterii na rónego rodzaju antybiotyki i sulfonamidy.

Silne własności bakteriobójcze i grzybobójcze ozonu, głównie na beztlenowce, wynikają z bardzo wysokiego potencjału redukcyjnego - oksydacyjnego, niszczącego większość struktur enzymatycznych mikroorganizmów. Mechanizm działania ozonu na wirusy polega nie na destrukcji, jak przy bakteriach, lecz na ich dezaktywacji. Odbywa się to na zasadzie oksydacji powodującej dezaktywację receptorów wirtualnych, niezbędnych do tworzenia wiązania ze ścianką komórki, do której ma wniknąć. W ten sposób zostaje zablokowany mechanizm reprodukcji wirusów na poziomie pierwszej fazy inwazji komórkowej.

Innym, równie ważnym działaniem ozonu jest poprawa metabolizmu komórkowego przez zwiększenie dostarczania tlenu do tkanek, co przy braku możliwości magazynowania tlenu przez ustrój jest działaniem bardzo istotnym.

 

Zabiegi

W Centrum Leczenia Ran Metodą Ozonoterapii oferujemy szereg zabiegów leczących:

 • zaburzenia ukrwienia kończyn
 • oparzenia
 • ropnie i czyraki
 • przetoki skórne w zakażeniach kości
 • przygotowanie podłoża do przeszczepów skórnych
 • w chorobach zapalnych i zwyrodnieniach stawów
 • stany zapalne pęcherza moczowego
 • stany zapalne narządów kobiecych
 • choroby infekcyjne skóry
 • owrzodzenia żylne, tętnicze i grzybicze stóp i podudzi
 • nie gojące się rany
 • zmiany egzematyczne
 • zespół "stopy cukrzycowej"
 • stany zapalne i owrzodzenia jelita grubego
 • nieżyty żołądkowo-jelitowe
 • ostre i przewlekłe zakażenia bakteryjne i wirusowe
 • zaburzenia krążenia
 • zaburzenia ukrwienia na tle miażdżycy tętnic
 • rozległe zakażenia owrzodzeń podudzi
 • zagrażająca martwica lub zgorzel kończyn

Stosując:

 • kąpiele kończyn w gazowej mieszaninie tlenowo-ozonowej, przy wykorzystaniu specjalnego rękawa foliowego
 • namiot ozonowy
 • natryskiwanie wodą ozonowaną
 • podawanie ozonu podskórnie, domięśniowo, do- i okołostawowo lub do jam ciała
 • podawanie dojelitowe
 • terapią ozonowaną oliwą z oliwek

Dodatkowym zabiegiem o silnym działaniu poprawiającym mikrokrążenie immunostymulacyjne, inaktywującym wirusy jest autohemotransfuzja pozaustrojowa. Zabieg ten polega na pobraniu 300- 400 ml krwi pacjenta, naozonowaniu i przetoczeniu z powrotem do krwioobiegu.