Outsourcing personelu medycznegopersonel medyczny

Klientom instytucjonalnym proponujemy rozwiązanie jakim jest Outsourcing funkcji personalnej, mający charakter usługi medycznej.

W praktyce, dla Państwa, oznacza gotowość i stawienie się personelu do pracy w szpitalu na dyżurach lub w godzinach, których Państwo nie jesteście w stanie zapewnić opieki pacjentom z powodu np. braków kadrowych, okresów urlopowych, okresowych przeciążeń pracą kadry podstawowej.

"Cztery kontrole Państwowej Inspekcji Pracy nie dopatrzyły się nieprawidłowości."

Pielęgniarka Naczelna, SPZOZ Szpital Wolski

Co daje outsorcing?

Outsourcing jest metodą sprawdzoną i z powodzeniem stosowaną w krajach Unii Europejskiej.

Państwa placówka zyska poprzez:

  • zapewnienie pełnej obsady pielęgniarskiej
  • zadowolenie personelu, które otrzyma wsparcie w trudniejszych okresach
  • ograniczenie kosztów osobowych

Z drugiej strony nasza oferta daje możliwość pozyskania dodatkowych środków personelowi.

W ramach oferty OUTSOURCING'u oferujemy również indywidualne dyżury dla pacjenta, potocznie zwane prywatkami. W chwili obecnej świadczymy już te usługi w Szpitalu Akademii Medycznej przy ulicy Banacha i Szpitalu Śródmiejskim przy ulicy Solec.


"Daje możliwość oficjalnego, uczciwego zarobkowania przez pielęgniarki w miejscu pracy jak i na mieście"

Pielęgniarka Naczelna, SPZOZ Sióstr Elżbietanek